Gipuzkoako
Urak-Bisitak


Bezeroa Gipuzkoako Urak
KategoriaDiseño – Actos
Urtea2015
Gipuzkoako Urak-en instalazio ezberdinetara Gizpuzkoako herrietako udal korporazioen bisiten antolakuntza. Idazkaritza teknikoa.

Gonbidapen, eskuorri eta memoriaren diseinua.